Entreprenørskapsfondet er et fond rettet mot studenter ved UIT. Fondet er finansiert av Sparebank1 Nord-Norge . Målet for fondet er å bidra til å "få i gang" flere ideer. Vi har sett at mange aspirerende student gründere har behov for litt penger i starten av utviklingen av sin ide. Det kan dreie seg om å reise til en kunde, kjøpe utstyr eller andre ting relevant for prosjektet. 

Hvor mye kan du søke om? Vi kan finansiere opptil 25.000,-

Hvem kan søke? Alle UIT studenter kan søke.

Hva kan pengene brukes til? formålet med fondet er å hjelpe ideer videre. Pengene skal gå til konkrete tiltak som tar prosjektet videre. Ofte vil dette være verifisering av teknologi eller marked. 

Hvordan vurderes prosjekter? Annenhver måned kan studenter presentere sitt prosjekt for et panel, studentene må fortelle kort om prosjektet og konkret si hva pengene skal gå til.

  • Søker må være aktiv student vet UIT. (Gjelder også 1 år etter avlagt avsluttende eksamen).
  • Gjennomføringsevne er viktig. 
  • Penger kan ikke gå til lønn.

  • Har søker en konkret plan for hva han/hun skal bruke penger på? Er denne planen god?

  • Før du mottar penger må du signere en avtale med UIT.
  • Hvis du ikke befinner deg i Tromsø kan du presentere via skype eller lignende. 

 

Det deles ut penger ca.hver andre månede, neste utdeling skjer:

Søknadsfrist: 9. april 2018
Presentasjoner: 13 april 2018

 
 

#fornordnorge

 
 

Ta kontakt og søk!

Skriv kort om ditt prosjekt og hva du trenger penger til