FORNY StudENT - Vi hjelper deg å få 1 million kr til ditt prosjekt!

 

Forskningsrådets FORNY StudENT-ordning er en ny (2016) nasjonal satsning på studententreprenørskap i Norge. Gjennom ordningen kan mastergradsstudenter søke om støtte på 1 million kr til deres startup-prosjekt. Søknad må sendes via UiT, og det tas ingen eierandel i prosjektet. I samarbeid med Norinnova Technology Transfer AS tilbyr Idegeneratoren hjelp og veiledning i søknadprosessen.

 

Neste søknadsfrist: 13. februar 2019

 

Interessant? Ta kontakt med oss på idegeneratoren@uit.no