UiT –Norges Arktiske Universitet er fult av ansatte som har mange års erfaring og spesialkompetanse på et utall fagområder. Vi ønsker å gjøre denne kunnskapen  tilgjengelig for studenter og bedrifter som er en del av Idegeneratoren. Denne kompetansen skal bidra til innovasjon og entreprenørskap i regionen.

I praksis vi dette for studenter bety at de kan rådføre seg med ansatte om sine prosjekter.

 

 

Vi søker ansatte til å bli med i vår kompetansebank. Kan du donere en time eller to i måneden til noen studenter som jobber med et spennende prosjekt? Da vil vi gjerne høre fra deg slik at vi kan bygge vår kompetansebank.

Si med stikkord hvilke fagområder/tema/emner du kan kompetanse.