Om Idegeneratoren

«Idegeneratoren» er et prosjekt finansiert av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. Gjennom prosjektet skal vi skape et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen, og aktivitetene skal supplere regionens eksisterende tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Prosjektets hovedmålsetning er som følger: Bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv i Troms og Tromsø-regionen.

 

Spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med våre prosjektledere.

Prosjektleder Håvar Brattli (Universitetslektor Handelshøgskolen v/ UiT)

havar.brattli@uit.no / 776 20 936

Prosjektleder Alexander Utne (Universitetslektor Handelshøgskolen v/ UiT)

alexander.utne@uit.no / 776 46 042