«Idegeneratoren» er et prosjekt støttet av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. I praksis handler prosjektet om å koble sammen målgruppene på en innovativ måte, og skape et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen. Prosjektet og dets tilbud skal supplere regionens eksisterende tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Prosjektets hovedmålsetning er som følger: Bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv i Troms og Tromsø-regionen.