ENTREPRENØRSKAPSFONDET V/ UiT

Entreprenørskapsfondet er et lavterskel-fond rettet mot studenter ved UIT med mål om at det skal bidra til at flere studenter "kommer i gang" med sine potensielle startup-prosjekter. Fondet er finansiert av Sparebank1 Nord-Norge  og administreres av Handelshøgskolen ved UiT.

 

Hvor mye kan du søke om? Vi kan finansiere opptil 25.000,- kr per prosjekt Det er ingen krav om egeninnsats, og UiT tar ingen eierandeler i prosjektet.

123.jpg

Hvem kan søke? Alle aktive UIT studenter kan søke (uansett campus).

Hva kan pengene brukes til? Formålet med fondet er å hjelpe ideer videre og søkere må vise til konkrete tiltak/aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Ofte vil dette være aktiviteter relatert til utvikling av ide, prototyping, undersøkelser og testing av markedsbehov m.m.

Hvordan fungerer det?  Søkere vil få tilbud om å presentere prosjektene sine foran et lite og uformelt panel. I løpet av 15 minutteres presenteres prosjektet kort og søker får umiddelbart tilbakemelding og kommentarer fra panelet. I løpet av neste dag får søker svar på hvorvidt prosjetket innvilges støtte.

 

Viktige momenter for søknaden/presentasjon:

  • Gjennomføringsevne er viktig.

  • Penger kan ikke gå til lønn.

  • Har søker en konkret plan for hva han/hun skal bruke penger på? Er denne planen god?

  • Spørsmål ang. søknad kan sendes til idegeneratoren@uit.no

 

Vi kjører to eller tre runder per semester. Neste runde er:

Søknadsfrist:         Onsdag 1. mai 2019
Presentasjoner:     Fredag 10. mai 2019

 

UiT-student i  f. eks Alta, Narvik eller Harstad?

Sparebank1 Nord-Norge betaler kostnaden for din reise til Tromsø.

 

Send inn ditt prosjekt her! :)